ANASAYFA » CEVRE YONETMELIGI ACIKLANDI
  • ÇEVRE YÖNETMELİĞİ AÇIKLANDI

    ÇEVRE YÖNETMELİĞİ AÇIKLANDI 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik torbalar mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez. Çok hafif plastik torbalar bu uygulamadan muaftır.          o) Plastik torbalara uygulanacak taban ücret her yıl piyasa koşulları dikkate alınarak  Bakanlık ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonu tarafından birlikte belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur, bu plastik torbalar için Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin altında ücret uygulanamaz.  Satış noktalarının yükümlülükleri MADDE 14 – (1) Satış noktaları; a) İki yüz metrekareden büyük kapalı alana sahip olması halinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla, satış noktalarında tüketicilerin rahatlıkla görebilecekleri yerlerde, tüketicilerin bilgilendirilmesi, atıkların ayrı toplanması ve cinslerine göre tasnifinin sağlanması için ambalaj atığı toplama noktaları oluşturmakla, b) Ambalaj bilgi sistemi kullanıcı kodu almamış olan piyasaya süren işletmeleri tespit ederek, il müdürlüğüne bildirmekle, kullanıcı kodu almamış işletmelerin ürünlerini satmamakla, c) Ambalaj bilgi sistemine kayıt olmakla, ürettiği, piyasaya...